KLAGOMÅLSHANTERING

KLAGOMÅLSHANTERING

Vi utför kontinuerliga kundundersökningar och har en löpande dialog med kunder på olika sätt. Våra kunders åsikter är nämligen viktiga för oss och vår fortsatta utveckling. Oavsett hur välfungerande en organisation är vet vi dock att det kan uppstå tillfällen där en kund kan känna sig missnöjd och då tycker vi det ska vara enkelt att framföra sina klagomål.

SÅ LÄMNAR DU KLAGOMÅL

Om du vill lämna klagomål görs det i första hand med den kredithandläggare som hanterat ditt ärende eller som du haft kontakt med. Skulle du vilja göra ett mer formellt klagomål går det bra att fylla i nedan formulär. Ditt klagomål går direkt till vår klagomålsansvarige. Ytterst ansvarig för vår klagomålshantering är bolagets verkställande direktör.

Handläggningstid och svarsgaranti

Vi svarar alltid på klagomål så snabbt som det är möjligt. Inom två veckor ska du ha fått svar på ditt klagomål, om det krävs utredning så att svaret dröjer meddelar vi självklart dig detta.

 

Klagomålspolicy

Vi hanterar våra klagomål enligt Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Klagomålet skall hanteras sakligt och du som kund ska vara nöjd med hur vi bemöt ditt klagomål.

 

Rådgivning

Om du är missnöjd med hur vi hanterar ert klagomål kan du vända dig kostnadsfritt till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att få rådgivning och vägledning. Du kan nå dem på 0200 – 22 58 00 eller genom att besöka deras webbplats.

ANMÄLAN OM KLAGOMÅL

10 + 8 =