FRÅGOR & SVAR

FAQ

Här nedan finns länkar till de vanligaste frågorna som ni kan ha som antingen utställare eller mottagare av en faktura. Om ni inte hittar något svar på er fråga så är ni alltid välkommen att höra av er per telefon eller mejl.

VANLIGA FRÅGOR FÖR FAKTURAUTSTÄLLARE

Leave Blank
Vad kostar det?

Det beror på hur din kund ser ut och vilka fakturavolymer du vill sälja.

Hur reagerar min kund på att jag säljer fakturorna till Safe Capital?

De reagerar oftast inte alls. Fakturaköp är en etablerad och accepterad finansieringsform. Idag använder sig många företag av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och utveckla sitt företag.

Vad händer när min kund inte kan betala?

Vi skickar en betalningspåminnelse. Om din kund därefter inte betalar skickas ett inkassokrav.

Köper ni fakturor mot utländska företag?

Ja, vi köper mot utländska företag.

Köper ni fakturor mot privatpersoner?

Ja. det gör vi.

Kontaktar ni min kund innan fakturaköpet?

Ibland, vi genomför stickprovskontroller helt slumpmässigt.

Hur ser den sålda fakturan ut som når min kund?

Som du har utformat den med tillägget att din kund ska betala till oss.

Vad innebär borgensförbindelsen i avtalet?

Den innebär att borgenmannen går i god för att de fakturor som skickas till Safe Capital är korrekta.

Vad krävs det för att bli kund hos Safe Capita?

Vi behöver träffas och upprätta ett avtal mellan ditt företag och Safe Capital. Därefter kan du sälja dina fakturor.

Hur redovisas försäljningen av min faktura?

Vi mejlar en avräkningsnota till dig innehållande transaktionen. Du kan också via vår webbportal KEEROS Online ta del av dina transaktioner med Safe Capital.

Hur får jag mina pengar?

Genom insättning på ditt företags bankkonto, plusgiro eller bankgiro.

Vad ingår i årsavgiften?

Du får ekonomisk rådgivning. Vi gör kvalificerade kreditbedömningar av dina befintliga och nya kunder. Du har också tillgång till juridisk rådgivning, kreditupplysningar, fakturabevakning, påminnelse- och inkassoservice. Ditt företag får också förknippas med vårt varumärke vilket gör att dina kunder betalar fortare.

VANLIGA FRÅGOR FÖR FAKTURAMOTTAGARE

Leave Blank
Vad gör jag om jag har fått en påminnelse på en faktura som jag vet att jag redan har betalat?

Kontrollera så att betalningen har gjorts till Safe Capital och inte till leverantören. Har betalning gjorts till Safe Capital så kan ni bortse från påminnelsen. Har betalning gjorts direkt till leverantören så kontaktar ni Safe Capital via info@safecapital.se

Vad gör jag om jag fått ett inkassokrav på en faktura som jag vet att jag redan har betalat?

Kontrollera så att betalningen har gjorts till Safe Capital och inte till leverantören. Har betalning gjorts till Safe Capital så kan ni bortse från påminnelsen. Har betalning gjorts direkt till leverantören så kontaktar ni Safe Capital via info@Safecapital.se.

Jag har betalat fakturan direkt till min leverantör, vad gör jag nu?

Kontakta Safe Capital via info@safecapital.se och förklara vad som har hänt. I de flesta fallen kan vi lösa det direkt med er leverantör och ni slipper registrera en ny betalning.

Beloppet att betala på fakturan stämmer inte, vad gör jag?

Kontakta er leverantör om det är något i fakturan som inte stämmer överens med vad ni avtalat.